jueves, 10 de diciembre de 2009

AVENC DE L'ESQUERRÀ (segona part )

DESCRIPCIÓ

La cavitat està constituida per 4 vies , amb un recorregut total de 1335 m i un desnivell per vía de :

-Vía Rat-Penat -209 m

-Vía Normal-Anna María Pallejá (Vía Anna) -204 m

-Vía Lamarca-Torras -192 m

-Pous concrecionats -97 m


Fem ara una breu descripció de les diferents vies :

1- Vía Normal-Anna María Pallejá

La boca es gairebé circular , d'uns 5 m de diámetre . Dona pas a un gran pou ( Pou Faura i Sans ) de 67'7 m de vertical , que durant els seus primers metres manté les dimensions , eixamplant-se vers al nord . Als 34 m , s'obre a la paret S una finestra per la cual s'accedeix a la galería Artur Brusoto , accés que no s'utilitza , ja que 20 m més amunt hi ha una comunicació més cómoda i que es descriu a la Vía Rat-Penat .
Ja a la base d'aquesta primera vertical , coberta de pedres i de tot tipus de brossa procedent procedent de l'exterior , s'obre una nova vertical , de 21 m que ens situen a la sala de la Paciencia .

Caminant uns metres , observem un brusc canvi de dimensions ; per damunt dels nostres caps s'eleva un altísim fus que no es més que el Pou J.M.Torras , procedent de la sala Artur Brusoto .

Una curta galería de secció modesta , ens situa davant una nova vertical ,de 12 m , aterrant a una saleta del cantó N de la qual surten uns ressalts que davallen un pou amb aspecte demeandre ( Pou del Xarel-lo ). Una vegada a baix ens trobem davant d'un pas estret vertical ( la gatonera de l'Anna ), punt on s'inicía la Via Anna .
Davallats uns metres per la gatera , arribem a un balcó davant d'una nova vertical , el Pou dels Cristals ; entre aquest pou i el següent , anomenat J.M.Anglada , es desenvolupen una serie de galeries i de pous secundaris , com el Túnel de la Pastanaga .
El Pou J.M.Anglada té 23 m i es totalment aeri , a la seva base un ressalt ens situa a una sala inferior de sostre baix i plena de sediments argilosos , iniciant-se aquí una galería estreta amb importants degotalls que desemboca a un darrer pou , de 14'5 m que ens sitúa a la sala G.E.S.

2- Via Rat-Penat

Té el seu inici 14 m per sota de la boca del grant pou Faura i Sans , lloc on es troba un replà anomenat de la Providéncia ; un breu tram de galería descendent desemboca a un gran fus de 24 m que aterra a la sala A.Brusoto , estant ocupada per uns enormes blocs .Del costat SE , una curta rampa s'aboca a un gran pou , es el Pou J.M. Torras , que aterra a la sala de la Paciéncia . comunicant d'aquesta manera amb la Vía Normal .

Pasant per sota d'un bloc , s'arriba a una colada en suau pendent , que s'aboca al Pou J. León , de 34 m . A continuació , un ressalt de 6 m ens situa a la saleta coneguda amb el nom de Cambra Nupcial ; d'ella surt la Vía Lamarca-Torras . Segueixen a a continuació els Pous del Balconet , que devallarem en tres tongades . Una gatera i un ressalt ens situen a una zona complexa amb diferents pisos sobreposats i comunicats entre sí per pous .Diferents ressalts i una vertical de 12 m ens situen a la Sala de la Platja .

La Sala de la Platja gira trobant un pas estret entre columnes estalàgmítiques , es el famós Taló d'Aquil-les , pas descendent de 4´5 m força dificultós . Una vegada superat i dins d'una petita marmita , s'observa una sala gran amb la base inclinada que conduedix al Pou R.Passant de 15 m Del seu fons surt una galería meandriforme , al final de la cual trobem el darrer ressalt , que ens sitúa al sector terminal .

3- Via Lamarca-Torras

S'accedeix a aquesta via després de remuntar un metre i mig la Cambra Nupcial ; es una gatera que , a continuació d'un ressalt de 4 m , ens situa a un petit balcó per sobre el Pou E.Lamarca ; la vertical té 45 m ,gairebé totalment aeris , assolint el pou una important secció transversal .

Situats a la base , la cavitat continua per una finestra situada 5 m més amunt ( cal pendolar per accedir-hi ) ; una vegada en ella ,comença una galería de forta inclinació . Un ressalt de 2 m , precedeix a una nova vertical , de 19 m . A la seva base caldrà realitzar una curta remontada fins assolir la Fonteta , saleta sorrenca i en part coberta per aigua ; a la esquerra , superant un ressalt hi trobem uns meandres , que seguirem a mitja alçada fins a arribar a una finestra que dona a un curt pou amb la base coberta d'aigua , que es el punt mes baix d'aquesta vía .

4- Pous concrecionats

Per accedir-hi ,cal partir de l'inici de la colada situada a la Sala A . Brussoto , en direcció al Pou J . León . Abans de baixar per la colada , s'ha de vorejar per la esquerra el gran bloc ; als pocs metres es remunta per la dreta per buscar la part superior del Pou J . León . Vorejant aquest i passant per un pas estret entre blocs , arribem al començament de la vía .
Està formada per un conjunt de pous fusiformes enllaçats ; la característica més rellevant , com el seu nom indica , es l'abun`dantísima concrecció existent en tota la seva extensió ;hi ha diversos pous laterals que queden separats per prims envans de concreció que que subdivideixen els pous originals ; no es representen a la topografía a fí de no dificultar la seva comprensió .

No hay comentarios: